Natuurstreefbeeld Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie